لیبل پاچنار نسخه اودوو 14.0+e-20220517

اطلاعات درباره لیبل پاچنار نمونه اودوو ERP متن باز.

برنامه های نصب شده

صدور فاکتور
فاکتورها و پرداخت ها
CRM
پیگیری سرنخ ها و فرصت ها
تارنما
سایت ساز نسخه Enterprise
حسابداری
حسابداری مالی و تحلیلی را مدیریت کن
کارمندان
سازماندهی اطلاعات کارمندان
Overtime
Base of Track employee overtime
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال های خصوصی
مخاطبان
آدرس های مخاطبان خود را سازماندهی کنید
گاهشمار
زمان بندی جلسات کارکنان
بلاگها
انتشار پست های بلاگ، اعلان ها، اخبار
حقوق و دستمزد
رکوردهای حقوق و دستمزد کارکنان خود را مدیریت کنید
Website Image Gallery
قرارداد کارمند
S3 backing up
Yet another backup tool, but with spicy graphs
Database Auto-Backup Upload
Automatically Upload backup to Google Drive.

نمودار حسابها/ محلی سازی نصب شده

داده های نسخه نمایشی انتقال خودکار حساب
عمومی - حسابداری
Iran - Base
Iran Localization of Odoo Base
Iran - Base Import
Iran Localization of Odoo Base Import
Iran - Web
Iran Localization of Web
Iran - Web Editor
Iran Localization of Web Editor
Iran - Website
Iran Localization of Website
Iran - Blogs
Iran Localization of Blogs
Iran - Accounting
Iran - Accounting Reports
Iran - Sale
Iran - Unsplash Image Library
Iran Localization of Unsplash
Iran - Payroll
Iran Localization of Payroll
Iran - Payroll with Accounting
Iran Localization of Payroll with Accounting
Iran - Payroll tax report
Iran Localization of Payroll
Iran - Payment Follow-up Management
Iran Localization of Payment Follow-up Management
Iran - Employee
Iran Localization of Employee
Iran - Employee Contracts
Iran Localization of Employee Contracts
Iran - Payroll Insurance
Calculation of Iran Insurance in Payroll
Iran - Cohort View
Iran Localization of Cohort View
Iran - Discuss
Iran Localization of Odoo Discuss
Iran - Mail Mobile
Iran Localization of Odoo Mail Mobile
Iran - Overtime
Iran Localization of Overtime
Iran - Products & Pricelists
Iran Localization of Products & Pricelists
Iran - Resource
Iran Localization of Resource
Iran - Invoicing
Iran Localization of Invoicing
Iran - Accounting
Iran Localization of Accounting
Iran - Accounting Reports
Iran Localization of Accounting Reports
Iran - Calendar
Iran Localization of Calendar
Iran - Calendar - SMS
Iran Localization of Calendar - SMS
Iran - CRM
Iran Localization of CRM
Iran - Web Gantt
Iran Localization of Web Gantt
Iran - Grid View
Iran Localization of Grid View
Iran - Mobile
Iran Localization of Mobile
Iran - Partner Industry Secondary
Iran Localization of Partner Industry Secondary
Iran - Assets Management
Iran Localization of Assets Management